Frälsningsarméns sociala verksamhet i Jönköping


År 1919 startade slumsystern adjutant Edla Lindewall Frälsningsarméns barnhem Vårsol i Jönköping. 

Det var en tid då spanska sjukan härjade och sociala skyddsnät i stor sett inte existerade.  

Barn levde i fattigdom och sjukdom. 100 år har nu gått, och många är de barn och familjer som 

har fått hjälp genom Vårsol.


I denna bok delger barn, ungdomar och personal sina berättelser om deras tid på Vårsol. 

Utifrån bevarade tidningsartiklar och brevkorrespondens från arkiven tecknas även de tidiga 

verksamhetsårens historia.

Här framträder bilden av en mångfacetterad social verksamhet som innefattar allt ifrån barnhem

 och förskola till öppenvård.

Vårsol finns än idag i Jönköping med flera avdelningar; familjecenter, HVB-hem, stödboende och förskola.


Redaktör för boken är Pontus Folkesson

Lämna en recension

Logga in eller registrera för att lämna en recension

Vårsol 1919-2019

  • 2-3 Days
  • 200.00kr
  • 49.00kr

  • Exkl moms: 46.23kr