Reklamation

Handels garanterar att de produkter du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt, skadad eller fellevererad produkt, kontakta Handels inom 14 dagar via e-post handels@fralsningsarmen.se eller telefon: 08-562 282 61. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.